Estrih

pauk
abzigeri

Estrih podloge

Glazura je plivajući pod na bazi cementa. Osnovni sastojci su cement, pijesak, polipropilenska vlakna (za armiranje estriha) i voda. Voda se dodaje u malim količinama tako da se dobije gotovo suha mješavina. Za agregat se koristi isključivo pijesak granulacije 0-4 mm uz eventualni dodatak finog pijeska (tzv. «nulera»). Njegov dodatak omogućuje fino zaglađivanje površine. Izvođaču je na taj način nešto jednostavniji posao jer se lakše postiže ujednačeniji izgled i finija završna struktura.

Ako želite biti član našeg kolektiva ?

Prijavite se i pošaljite vašu biografiju.